Av rättviseskäl publicerar vi nu automatiskt genererade kartor över de avlysta områdena inför VM 2016. Dessa kartor kan genereras av människor som har tillgång till en speciell databas och för att försäkra oss om samma möjligheter för alla nationer att förbereda sig för VM har arrangörerna tillsammans med IOFs ”event advisers” fattat detta beslut.

Med hjälp av en höjdmodell framtagen med laserskanning (LiDAR) och Lantmäteriets produkt Fastighetskartan kan en dator automatiskt generera orienteringskartor. Detta är en teknik som börjat användas under de senaste åren och som ger goda möjligheter att ta fram grundmaterial av hög kvalitet. Datorprogrammet Karttapullautin har använts för att översätta höjdmodellen till kurvbild, branter, öppen mark och grönområden. Fastighetskartan ger information om vägar, stigar, byggnader, kraftledningar, sjöar, sankmarker och vattendrag. Slutresultatet blir en karta som till stor del liknar en människoframställd orienteringskarta. Observera att kartornas ekvidistans är 2,5 meter.

De som bidragit till framställning av kartorna är Jarkko Ryyppö, Joakim Svensk och Mats Troeng.

(Klicka här om ni vill se gamla kartor över VM-terrängen.)

 

 

Långdistanstest - Näsingeåsen
Relevant för WOC

 

Naesingeaasen

 

Strömstad
Relevant för WOC

Stroemstad

 

Medeldistans test - Tjärndalen
Relevant för WOC

Tjaerndalen

Saltö
Relevant för WTOC

 

Saltoe

Tanum
Relevant för WOC

Tanum

 

Tolvmanstegen
Relevant för WTOC

Tolvmanstegen

Strömstad East
Relevant för WOC

Stroemstad East

 

 

2016-04-16